Program N2 Nord-Norge

Aktiviteter

Aktiviteter

  • Ny frist for søknader på kompetansemidler er 1. oktober 2020
  • Det er bevilget 27 millioner kroner i kompetansemidler, som har som mål å utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge. 
  • Her kan dere se de prosjektene som har mottatt støtte fra N2 i 2019, samt per april 2020.
Søker og prosjekttittel
Innvilget søknadssum

Nordkappregionen Næringshage

Leverandørutvikling havbruk

5 100 000,-

Vinter Troms

Økt verdiskaping gjennom forenklet distribusjon

 2 500 000,-

Salangsfisk

Økt verdiskapning i oppdrettsnæringen

500 000,-

KUPA

Økt kompetanse og bruk av autonome systemer i verftsindustri

600 000,-

KPH

Bærekraftig Reiselivs- og opplevelsenæring i Nord-Norge

5 400 000,-

CNNS

Cruise Nord-Norge & Svalbard – Bærekraftig cruiseturisme – CNNS ver 2.0

1 500 000,-

KPB

Seafood Travel Norway – experience the best flavours and stories from coastal Norway

600 000,-

North Cape King Crab

Bærekraftig, teinefanget reke -fra havbunnen til restaurantbordet

2 300 000,-

Nordlandsmuseet v/ Hamsun-senteret

«Blodets hvisken, benpipens bønn». En ny måte å stille ut litteratur på.

600 000,

Dáiddadállu

Produktutvikling og økonomisk innovasjon i samisk kunst

1 950 000,-

 

 

 

Rein
Midnattsol
Rull til toppen