Årsmelding for 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nils Arne Johnsen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune var leder for styringsgruppen i 2020. Øvrige deltakere var Stine Qvigstad Jenvin, fra Nordland Fylkeskommune, Magne Svineng – Sametinget, Linda Beate Randal – Innovasjon NorgeTrine Steen, Norges Forskningsråd og Marit Magelssen Vambheim, Leder Ressursgruppa, Troms og Finnmark FylkeskommuneDet ble planlagt og gjennomført 6 møter, i tillegg til enkelte beslutninger via e-postTil sammen ble det behandlet 64 saker.  

Marit Vambheim fra TFFK har fortsatt som leder for ressursgruppen i 2020. Øvrige deltakere var Mariann Kristin Bakken NFK, Elisabeth Blix Bakkelund – NFR, Rune Eliassen -TFFK og Per Oskar Andersen – Sametinget. Det ble planlagt og gjennomført 7 ressursgruppemøter både som forarbeid for styringsgruppemøter og selvstendige møter om utlysing av kompetansemidler i N2, oppfølging av N2 i forhold til pandemisituasjonen, og for behandling av Pilotprosjekt N2.  

Det var skifte av ansvarlig prosjektleder i N2 1.juni 2020, fra Jørgen Bratteng til Ane – Marthe Sani, KUPA. 

Det gjenstår nå kun 26 725 fra den store potten på 27 millioner kroner til kompetansemidler N2.  Det ble fordelt bedriftsnettverksmidler til 10 prosjekter, og  7 779 000 av de 12 000 000 kr er fordelt. Det ble tildelt til sammen 960 000 kr til 3 N2 forprosjekter. 

N2 har hatt 4 kompetansemeglere i arbeid i 2020 for et budsjett på 1 600 000kr, innenfor områdeneSjømat med virkeområde Nordlandopplevelser med virkeområde Nordlandsamisk reiseliv med virkeområde Troms og Nordlandsamisk reiseliv med virkeområde Finnmark. I tillegg har kompetansemeglerne i VIT og Forregion Finnmark hatt 400 000 kr i ekstra finansiering for å megle for N2.  

Et kompetanseprogram for fasilitatorerer ble godkjent i tråd med N2s prosjektplanProgrammet skal være en bransjenøytral opplæring av fasilitatorer av nettverk og klynger i tidlig fase, og skal gi deltakerne kompetansepåfyll, øvelse på å lede prosesser, klynger/nettverk, samt et solid nettverk i landsdelen. I 2020 vedtok styringsgruppen prosjektplan og finansieringsplan for programmet, som skal gjennomføres i 2021.   

Med 1 200 000 kr fra FORREGION N2 ble det lyst ut et forskningsoppdrag for å avdekke ny kunnskap om hva som kreves for å få flere nordnorske leverandørbedrifter høyere opp i verdikjeden. Følgende spørsmål ble stilt i utlysningen:  

  • Hvordan tilrettelegge for utvikling av sterkere næringsklynger og – nettverk i nordområdene? Barrierer og mulige tiltak ønskes beskrevet. 
  • Hvordan tilrettelegge for utvikling av flere og bedre forsknings- og innovasjonsprosjekter samt større samarbeidsprosjekter? Barrierer og mulige tiltak ønskes beskrevet. 
  • Plan for formidling som skal sikre at resultatene og kunnskap tatt frem i prosjektet blir tatt i bruk. 

Menon Economics AS vant anbudet, og skal levere anbefalinger til styringsgruppen i N2 i november 2021.  

 

 

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen