Årsmelding 2019

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
KUPA fikk i oppdrag å være prosjektleder for prosjektet «Høyere opp i verdikjeden», som fikk navnet N2. Oppdraget startet opp i desember 2018.

Prosjektledelsen har gjennomført aktivitet innenfor 4 hovedområder i 2019. Dette er:

  1. Prosjektledelse av N2
  2. Aktiviteter for å iverksette prosjekter med tildeling av midler fra kompetansemidlene
  3. Prosjektledelse av FORREGION N2
  4. Aktiviteter for å støtte Innovasjon Norge for å få plass nye klynger og nettverk

 

Det ble arrangert et oppstartsseminar for N2 i Alta 18.-19. mars 2019 med 64 påmeldte deltagere med god geografisk og organisasjonsmessig spredning.

Det ble planlagt og gjennomført 6 styringsgruppemøter i 2019. Etter prosjektledelsens vurdering fungerer styringsgruppen i N2 godt og de et viktig å godt bidrag til at prosjektet kan gjennomføres i henhold til plan fra prosjektledelsen.

Det ble planlagt og gjennomført 8 ressursgruppemøter både som forarbeid for styringsgruppemøter og selvstendige møter om utlysing av kompetansemidler i N2.

Avtalen med NFR om gjennomføring av Forregion N2 ble signert i juni. Det er signert kontrakt med fire kompetransemeglerfunksjoner under FORREGION N2.

På grunn av utfordringene med å få en godkjent prosjektplan for FORREGION N2 ble oppstarten på denne delen av N2 forsinket og delprosjektet kom ikke i drift før november 2019 når kompetansemeglerne fikk sine kontrakter. Det har derfor vært lav aktivitet innenfor dette delprosjektet.

 

Økonomi Ramme Brukt Rest
Kompetansemidler 27.000.000 8.850.000 18.150.000
FORREGION N2 12.000.000 370.000 11.630.000
Nettverksmidler Innovasjon Norge 12.000.000 0 12.000.000

 

På bakgrunn av dette vil det bli iverksatt tiltak spesielt i forhold til mobilisering innenfor FORREGION og Nettverksmidler

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen