Disse er bevilget kompetansemidler fra N2 i 2020!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Det er i perioden 2019-2021 satt av totalt 27 MNOK i kompetansemidler og inntil 12MNOK i Nettverksmidler og prosjektmidler i Forregion N2 for å få muliggjort nye innovative og grenseoverskridende prosjekter i Nord-Norge!

N2 har i sitt andre år og i denne runden av søknadsbehandling, mottatt søknader fra hele 11 prosjekter og med totalt søknadsbeløp på over 14 MNOK . Dette viser et sterkt engasjement i å utvikle Nord-Norge! Søkere omfatter prosjekter fra hele regionen og fra et bredt spekter av bransjer og samarbeidskonstellasjoner.

De prosjektene som nå er bevilget kompetansemidler fra N2 er :

 • Arctic Norway Convention Bureau (tilskudd: 950 000 NOK)
  • Utvikling fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransjeoverskridende samarbeid
   • Gjennom økt kompetanse innen det regionale, nasjonale og internasjonale MICE markedet er prosjektets overordnede mål å bidra til å styrke og profesjonalisere et nordnorsk fellesskap som har til hensikt å initiere, planlegge og gjennomføre MICE arrangement i Nord-Norge. Forventet resultat etter gjennomført kompetansetiltak er bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv basert på landsdelens ressurser. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med UiT Norges Arktiske universitet
  • VinterTroms AS ( tilskudd : 925 000NOK)
   • «Kvalitet som konkurransefortrinn», Implementering av Varde Experience Quality i nordnorsk reiseliv
    • Den overordnede hensikten med prosjektet «Kvalitet som konkurransefortrinn» er å bruke situasjonen med stillstand i markedene som følge av Covid 19, til å gi nordnorske reiselivsbedrifter konkurransefortrinn ved å være først ute med å arbeide systematisk etter nasjonale kvalitetsstandarder i kvalitetssystemet Varde Experience Quality. Klyngene Arctic-365 og InnOpp som tilsammen dekker store deler av Nord-Norge har gått sammen i utforming og gjennomføring av dette prosjektet.
   • Mosjøen og omegn næringsselskap KF (tilskudd: 1 300 000 NOK)
    • Nordnorsk Matkompetanse (NNMK)
     • Gjennom nettverksbygging og kompetansehevende tiltak på internasjonalt nivå, bidra til å bygge Nord-Norge som en bærekraftig og innovativ mat- og reiselivsdestinasjon i verdensklasse, basert på nordnorske råvarer av høy kvalitet. Målgruppene er næringsliv med lokalmat som forretningside. Prosjektet er forankret gjennom referansegruppen og samarbeide med bedrifter og bedriftsnettverk. Forankring mot FNs bærekraftsmål er sterke, og utfyllende beskrevet under «Prosjektbeskrivelse».
    • Kunnskapsparken Bodø AS (tilskudd : 825 000 NOK)
     • Forprosjekt Leverandørutvikling havbruk Nord Nordland
      • Denne søknaden sendes som et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsparken Bodø med klyngen NCE Aquaculture, Sentrum Næringshage med sitt Leverandørnettverk Havbruk og Egga Utvikling med målsetning om å etablere et felles leverandørutviklingsinitiativ inspirert av og i samarbeid med Leverandørutvikling Havbruk Nord Troms og Finnmark.
      • Nordkappregionen Næringshage – (tilskudd 2 700 000 NOK)
     • Havbruk Nord 2.0 styrket konkurransekraft for leverandørindustrien. Leverandørutvikling Havbruk Nord er en del av ekstrasatsingen til SIVA og er gjennomført i regi av næringshagene i Troms. Prosjektet viser gode resultater i Troms, og i samarbeid med næringshagene i Troms er i løpet av 2020 utvidet til Finnmark i samarbeid med Nordkappregionen, Linken og Orinor næringshage.

Det er tidligere bevilget midler på nær 22 MNOK til disse støttemottakerne:

 • Nordkappregionens Næringshage – leverandørutvikling havbruk
 • VinterTroms – Økt verdiskaping gjennom forenklet distribusjon
 • Salangsfisk – Økt verdiskapning i oppdrettsnæringen
 • KUPA – Økt kompetanse og bruk av autonome systemer i verftsindustri
 • KPH – Bærekraftig Reiselivs- og opplevelsesnæring i Nord-Norge
 • CNNS – Cruise Nord-Norge & Svalbard – Bærekraftig cruiseturisme – CNNS ver 2.0
 • KPB – Seafood Travel Norway – experience the best flavours and stories from coastal Norway
 • North Cape King Crab – Bærekraftig, teinefanget reke -fra havbunnen til restaurantbordet
 • Nordlandsmuseet v/ Hamsun-senteret
 • Dáiddadállu – Produktutvikling og økonomisk innovasjon i samisk kunst
 • Hermetikken næringshage
 • IT-forum Konferansen-Havets data-under blå uke 2020
 • Visit Kirkenes SA
 • Visjona AS-Øyhopping i Vest-Finnmark

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen