Endringer for kompetansemidlene i N2 grunnet Korona-situasjonen!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fra og med 2.april 2020 øker vi andelen tilskudd N2 kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Vi åpner også for dekke en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig for søknader som kommer inn til N2 innen 1.juni 2020.

 

Fra og med 2.april 2020 åpner N2 for løpende saksbehandling av alle søknader, uansett størrelse, frem til 1.juni 2020. Alle søknader som kommer inn innen 1.juni 2020 skal få svar innen 1.juli.

Endringer for allerede innvilgede prosjekter

Endring i egenfinansiering og kontantfinansiering

 

Prosjekter kan fortsette selv om deler av egenfinansieringen faller bort. Det må sendes inn søknad med redegjørelse for situasjonen til prosjekteier per e-post, og vi vil vurdere i det enkelte tilfelle. Denne endringen gjelder for tilskudd innvilget i 2019 og 2020, og ny vurdering av prosjektet vil gjøres i 2021.

Endringssøknad gjøres i www.Regionalforvaltning.no .

 

Avlyste møter og aktiviteter i prosjektet

Samlinger som var planlagt som fysiske samlinger kan gjennomføres digitalt der det er mulig. Dette kan endres uten søknad.
Må dere avlyse planlagte møter/seminarer/workshops eller har fått bevilget arrangements- eller nettverksstøtte der aktiviteten ikke lar seg gjennomføre, kan N2 dekke påløpte og ikke-refunderbare kostnader. Hva som dekkes, vil bli vurdert fra sak til sak. For å få dekket slike kostnader må det sendes inn melding til prosjekteier per e-post, og vi vil vurdere i det enkelte tilfelle. Vi kan komme til å be om ytterligere dokumentasjon på at de påløpte kostnadene ikke dekkes av andre.

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen