Evaluering av N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Det er lyst ut et oppdrag for en evaluering av N2. Utlysningen legges ut som åpen anbudskonkurranse med tilbudsfrist i 4. juni 2021. Frist for leveranse senest 15.november 2021.

N2 er et unikt treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne i N2 har slått sammen økonomiske og menneskelige ressurser for å skape en overordnet og helhetlig satsing i Nord-Norge.

Har eierne og samarbeidspartnerne lyktes i å nå denne ambisjonen?

Evalueringen skal være todelt, og evaluere både interne og eksterne effekter.

 

Internt – organisering

Eierne og partnerne har blitt kjent med hverandres organisasjoner og roller gjennom arbeidet i styringsgruppen og ressursgruppen. I hvilken grad har dette hatt effekt på behandling av søknader, koordinering av andre typer virkemidler og saksbehandlingsrutiner i organisasjonene?

Kontinuitet blant eiernes involverte i prosjektet: planlegging, ressursgruppe og styringsgruppe. I hvilken grad har personellmessige endringer hatt effekt på programmet?

Forankring av N2 i øvrige deler av deltakerorganisasjonene, I hvor stor grad har N2 programmet vært kjent i deltakerorganisasjonene; har andre ressurser fra organisasjonene vært involvert?

Behandling- og beslutningsprosesser: På hvilken måte har de forskjellige virkemidlene (nettverksmidler, Forregion og kompetansemidler) i programmet fungert?

 

Eksternt – virkemiddelet

Hvordan har omgivelsene oppfattet programmet: På hvilken måte har N2 forenklet tilgangen til prosjektmidler for søkerne?

I hvilken grad har N2 hatt positiv effekt på regionalt samarbeid? Er det oppnådd økt geografisk samarbeid på prosjektnivå?

I hvilken grad har N2 bidratt til økt og bedre samspill mellom forskjellige typer virkemidler?

I hvilken grad har utlysningene gjort det mulig å oppnå økt og bedre samspill mellom de ulike virkemidlene?

Evalueringen må involvere kunnskapsinnhenting fra N2s eiere, samarbeidspartnere og aktører i det regionale innovasjonssystemet.

Se fullstendig utlysning på Doffin. 

 

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen