Evaluering av N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Det er lyst ut et oppdrag for en evaluering av N2. Utlysningen legges ut som åpen anbudskonkurranse med tilbudsfrist i 4. juni 2021. Frist for leveranse senest 15.november 2021.

N2 er et unikt treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne i N2 har slått sammen økonomiske og menneskelige ressurser for å skape en overordnet og helhetlig satsing i Nord-Norge.

Har eierne og samarbeidspartnerne lyktes i å nå denne ambisjonen?

Evalueringen skal være todelt, og evaluere både interne og eksterne effekter.

 

Internt – organisering

Eierne og partnerne har blitt kjent med hverandres organisasjoner og roller gjennom arbeidet i styringsgruppen og ressursgruppen. I hvilken grad har dette hatt effekt på behandling av søknader, koordinering av andre typer virkemidler og saksbehandlingsrutiner i organisasjonene?

Kontinuitet blant eiernes involverte i prosjektet: planlegging, ressursgruppe og styringsgruppe. I hvilken grad har personellmessige endringer hatt effekt på programmet?

Forankring av N2 i øvrige deler av deltakerorganisasjonene, I hvor stor grad har N2 programmet vært kjent i deltakerorganisasjonene; har andre ressurser fra organisasjonene vært involvert?

Behandling- og beslutningsprosesser: På hvilken måte har de forskjellige virkemidlene (nettverksmidler, Forregion og kompetansemidler) i programmet fungert?

 

Eksternt – virkemiddelet

Hvordan har omgivelsene oppfattet programmet: På hvilken måte har N2 forenklet tilgangen til prosjektmidler for søkerne?

I hvilken grad har N2 hatt positiv effekt på regionalt samarbeid? Er det oppnådd økt geografisk samarbeid på prosjektnivå?

I hvilken grad har N2 bidratt til økt og bedre samspill mellom forskjellige typer virkemidler?

I hvilken grad har utlysningene gjort det mulig å oppnå økt og bedre samspill mellom de ulike virkemidlene?

Evalueringen må involvere kunnskapsinnhenting fra N2s eiere, samarbeidspartnere og aktører i det regionale innovasjonssystemet.

Se fullstendig utlysning på Doffin. 

 

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen