Forregion

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Forregion N2 inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. 
 

Gjennom Forregion N2 tilbys følgende virkemidler:

  • Kompetansemegling
  • Nettverksmøter
  • Forprosjekt i bedrift

Hvordan søke?
Du tar kontakt med N2  eller en kompetansemegler i N2 eller i fylket der bedriften er lokalisert. 

Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet.

Etter dialog med N2 oppretter du en søknad via utlysningen til Forskningsrådet

Merk: Søknaden må merkes N2 – før prosjekttittelen ved innsendelse. 

Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, der deltagerne skal komme fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats. Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.

Kompetansemegler Sjømat med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Bodø
Kompetansemegler: Anders Tørud og Rune Finsveen 
Kontaktinfo: rf@kpb.no / 481 41 595, [email protected] 932 87 107

Kompetansemegler reiseliv og opplevelser med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Helgeland
Kompetansemeglere: Torbjørn Aag Kontaktinfo: [email protected] / 905 20 561

Kompetansemegler samisk reiseliv og opplevelser med virkeområde Troms og Nordland

Organisasjon: Sápmi Næringshage
Kompetansemeglere:  Solveig Ballo
Kontaktinfo: [email protected] / 95800516

Kompetansemegler samisk reiseliv og opplevelser med virkeområde Finnmark

Organisasjon: Visjona AS
Kompetansemegler: Vidar Andreassen
Kontaktinfo: [email protected] / 91585863

Kompetansemeglere virkeområde Troms og Finnmark

Andre søkbare midler i N²

Rull til toppen