Forregion

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Forregion N2 inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. 
 

Gjennom Forregion N2 tilbys følgende virkemidler:

  • Kompetansemegling
  • Nettverksmøter
  • Forprosjekt i bedrift

 

Hvordan søke?
Du tar kontakt med N2  eller en kompetansemegler i N2 eller i fylket der bedriften er lokalisert. 

Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet.

Etter dialog med N2 oppretter du en søknad via utlysningen til Forskningsrådet

Merk: Søknaden må merkes N2 – før prosjekttittelen ved innsendelse. 

Søknader som leveres uten at søker har vært i kontakt med N2 eller kompetansemegler tilknyttet FORREGION, kan avvises.

Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, der deltagerne skal komme fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats. Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.

Kompetansemegler Sjømat med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Bodø
Kompetansemegler: Ann Cecilie Ursin Hilling
Kontaktinfo: [email protected] / 90133729

Kompetansemegler Opplevelser med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Helgeland
Kompetansemeglere: Torbjørn Aag og Marlene Jordbru
Kontaktinfo: [email protected] / 905 20 561

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Troms og Nordland

Organisasjon: Sápmi Næringshage
Kompetansemeglere:  Solveig Ballo
Kontaktinfo: [email protected] / 95800516

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Finnmark

Organisasjon: Visjona AS
Kompetansemegler: Vidar Andreassen
Kontaktinfo: [email protected] / 91585863

Kompetansemeglere virkeområde Troms og Finnmark

  • Forregion Arktis (kommer)

Andre søkbare midler i N²

Tørrfisk
Rull til toppen