Forregion

Gjennom Forregion N2 kan du nå søke om inntil 200.000,- for å gi ditt utviklingsprosjekt et FoU-løft.

 

Visjonen til N2 er å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge. Dette oppdraget har prosjektet fått gjennom Regjeringens Nordområdestrategi fra 2017 som har resultert i det nordnorske pilotprosjektet N2. 

Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre tre nordligste fylkeskommuner; Nordland-, Troms-, og Finnmark, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Sametinget i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Prosjektet drives av KUPAs prosjektteam med prosjektleder Jørgen Bratting i spissen.  

Forregion N2 er et samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner samt Sametinget og Forskningsrådet. Forregion N2 inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og tilbyr en rekke virkemidler for å skape samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Målet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og reiseliv/opplevelsesnæringene.

Gjennom Forregion N2 tilbys følgende virkemidler:

  • Kompetansemegling
  • Forprosjekt i bedrift
  • Nettverksmøter
  • Pilotprosjekt

Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter i Nord-Norge som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

Gjennom ordningen kan det søkes om inntil 200.000 kroner i støtte til innkjøp av forskningskompetanse. Bedriften må stille med minimum 50 % egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats. Minst 80 % av støtten til prosjektet skal brukes til kjøp av FoU-tjenester.

N2 fokuserer særlig på fire områder;

  1. Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer  
  2. Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger  
  3. Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov  
  4. Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn 
Søknadsfristene er løpende. 
 

Kompetansemegler Sjømat med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Bodø
Kompetansemegler: Ann Cecilie Ursin Hilling
Kontaktinfo: [email protected] / 90133729

Kompetansemegler Opplevelser med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Helgeland
Kompetansemeglere: Torbjørn Aag og Marlene Jordbru
Kontaktinfo: [email protected] / 905 20 561

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Troms og Nordland

Organisasjon: Sápmi Næringshage
Kompetansemeglere: Antje Schlecht, Mikkel Sara og Solveig Ballo
Kontaktinfo: [email protected] / 95800516

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Finnmark

Organisasjon: Visjona AS
Kompetansemegler: Vidar Andreassen
Kontaktinfo: [email protected] / 91585863

Andre søkbare midler i N²

Tørrfisk
Rull til toppen