Forregion

Gjennom Forregion N2 kan du nå søke om inntil 320 000,- for å gi ditt utviklingsprosjekt et FoU-løft.

Forregion N2 inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. 
 

Gjennom Forregion N2 tilbys følgende virkemidler:

  • Kompetansemegling
  • Nettverksmøter
  • Forprosjekt i bedrift

Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter i bedrifter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter i Nord-Norge som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

En kompetansemegler er en gratis rådgiver som kan guide deg og bedriften din fram til det virkemiddelet som passer best for ditt utviklingsprosjekt. Et nettverksmøte er et møte der noen bedrifter møter forskere for å bli kjent og kan diskutere utviklingsprosjekter. Kompetansemegleren legger til rette for møtene. Et forprosjekt er et FoU prosjekt i en bedrift. Det er bedriften som har ansvaret for prosjektet. Forprosjekt i bedrift er myntet på bedrifter som ikke tidligere har benyttet forskning i sine utviklingsprosjekter. 

Bedriften kan få dekket inntil 320 000 kr kroner og inntil 80 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader må brukes til kjøp av FoU. Hvis prosjektbudsjettet er på 400 000 kroner, innebærer det at 200 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

 

N2 fokuserer særlig på fire områder;

  1. Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer  
  2. Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger  
  3. Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov  
  4. Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn 
Søknadsfristene er løpende. 
 

Kompetansemegler Sjømat med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Bodø
Kompetansemegler: Ann Cecilie Ursin Hilling
Kontaktinfo: [email protected] / 90133729

Kompetansemegler Opplevelser med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Helgeland
Kompetansemeglere: Torbjørn Aag og Marlene Jordbru
Kontaktinfo: [email protected] / 905 20 561

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Troms og Nordland

Organisasjon: Sápmi Næringshage
Kompetansemeglere: Antje Schlecht og Solveig Ballo
Kontaktinfo: [email protected] / 95800516

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Finnmark

Organisasjon: Visjona AS
Kompetansemegler: Vidar Andreassen
Kontaktinfo: [email protected] / 91585863

Kompetansemeglere virkeområde Troms

Kompetansemeglere virkeområde Finnmark

Andre søkbare midler i N²

Tørrfisk
Rull til toppen