Fortsetter å jobbe med 50 leverandørbedrifter fra Finnmark

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prosjektet «Leverandørutvikling Havbruk Nord» har fått innvilget tilsagn på totalt kr 2,7 mill. for to nye år (2021-2022). Prosjektet som jobber med å utvikle leverandørleddet knyttet til havbruksnæringen har snart lagt bak seg et år med aktivitet. Tilsagnet gjør det mulig å fortsette å jobbe med 50 leverandørbedrifter fra Finnmark i to år.

Teamet bak prosjektet. Foto: Jan Børre Johansen

Nordkappregionen Næringshage forteller at målet med prosjektet bl.a. er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen. Dette oppnås gjennom økt kompetansebygging og økt samspill i nettverket. Det er næringshagene Nordkappregionen, Linken og Orinor som har ansvaret i Finnmark. Prosjektet jobber tett sammen med næringshagene i Troms, hvor Midt-Troms har prosjektledelsen. Prosjektet er finansiert av N2. Dette er et treårig utviklingsprogram som er finansiert av KMD, Nordland Fylkeskommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget sammen med samarbeidspartnerne Innovasjon Norge Arktis/Nordland og Forskningsrådet.

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen