Leverandørutvikling som motor for innovasjon i havnæringene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

N2 er omtalt i regjeringens Nordområdemelding Meld St 9 2020.

Leverandørutvikling gjør det lettere for kundene å formidle sine utfordringer til leverandørene.
Da blir det lettere å komme fram til nye og bedre løsninger, innovasjoner blir spredd raskere og produktiviteten øker.
Økt bearbeiding av råvarer, sterkere merkevarebygging og utvikling av leverandører innen blant annet forretningsmessig tjenesteyting bidrar til å fremme bærekraftig næringsutvikling i nord.

Dette har vært klare budskap fra aktører som jobber med næringsutvikling i nord. I oppfølging av regjeringens nordområdestrategi ble det derfor i perioden 2017–
2020 innenfor rammen av Bedriftsnettverk-ordningen1, satt av 56 mill. kroner til prosjekter til utvikling av leverandørmiljøer i Nord-Norge.

De avsatte midlene er en del av leverandørutviklingssatsingen N2 – Framtidens leverandører innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen
i Nord-Norge. Satsingen ser flere virkemidler i sammenheng, og forvaltes av en styringsgruppe i fellesskap bestående av eierne, fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark,
Sametinget, med samarbeidspartnerne Innovasjon Norge Arktis/Nordland og Forskningsrådet. Satsingen innebærer også at det hittil er
bevilget betydelige beløp til kompetanseutvikling og nettverksbygging til bedrifter og kompetansemiljøer i Nord-Norge, herunder egne
prosjekter rettet mot samiske næringer.

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen