Om prosjektet

N2 er et unikt treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne har slått sammen økonomiske og menneskelige ressurser for å skape en helhetlig, overordnet satsing i Nord-Norge.

Bak N2 står Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eierne Nordland-, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget, med samarbeidspartnerne Innovasjon Norge Arktis/Nordland og Forskningsrådet.

N2 skal

 • Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer
 • Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger
 • Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov
 • Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn
 

N2 fokuserer på å bidra til økt aktivitet i eksisterende klynger og nettverk gjennom tilgang til 10 ulike tiltak. Disse tiltakene befinner seg innenfor disse tre tematiske innretningene, som gjenspeiler de tre ulike søkbare midlene: Nettverksmidler, FORREGION og kompetansemidler. 

1. Skape nye og styrke etablerte nettverk og klynger i landsdelen som ramme og verktøy for å utvikle flere, mer kompetente og mer konkurransedyktige leverandører til sjømat- og opplevelsesnæringene.

2. Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø og næringsliv for å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i landsdelen. Gjennom Forskningsrådets program FORREGION som skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn.

3. Kompetanseutvikling for næringslivet i landsdelen

N2s Kompetansemeglere

En kompetansemegler er en helt gratis rådgiver, med et viktig oppdrag. Våre kompetansemeglere skal bistå bedriftene i Nordland-, Troms- og Finnmark med å definere og løfte opp nye utviklingsprosjekter ved å tilføre relevant FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil du dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer.

Kontakt den kompetansemegleren din bedrift/ditt prosjekt ønsker bistand fra.

 • Kompetansemegler Sjømat med virkeområde Nordland
  • Organisasjon: Kunnskapsparken Bodø
  • Kompetansemegler: Ann Cecilie Ursin Hilling
  • Kontaktinfo: [email protected] / 90133729
 • Kompetansemegler Opplevelser med virkeområde Nordland
  • Organisasjon: Kunnskapsparken Helgeland
  • Kompetansemeglere: Torbjørn Aag og Marlene Jordbru
  • Kontaktinfo: [email protected] / 905 20 561
 • Kompetansemegler samisk med virkeområde Troms og Nordland
  • Organisasjon: Sápmi Næringshage
  • Kompetansemeglere: Antje Schlecht, Mikkel Sara og Solveig Ballo
  • Kontaktinfo: [email protected] / 95800516
 • Kompetansemegler samisk med virkeområde Finnmark
  • Organisasjon: Visjona AS
  • Kompetansemegler: Vidar Andreassen
  • Kontaktinfo: [email protected] / 9158586

Prosjektplan

Onepager

Rull til toppen