Pilotprosjekt N2

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

N2 har lyst ut et forskningsoppdrag for å avdekke ny kunnskap om hva som kreves for å få flere nordnorske leverandørbedrifter høyere opp i verdikjeden.

Utlysningen ligger på Doffin 

N2 har behov for denne kunnskapen for å kunne jobbe mer treffsikkert med å legge til rette for en sterkere verdiskapning og kommersialisering i det nordnorske næringslivet, og dermed jobbe for en bærekraftig samfunnsutvikling, tilpasset de nordnorske forholdene.

Spesielt er vi ute etter å avdekke kunnskapshull knyttet til utvikling av næringsklynger/-nettverk i Nord-Norge, forsknings- og innovasjonsprosjekter samt større samarbeidsprosjekter, i tynne og spredde næringsmiljø, preget av lange avstander og i stor grad små og mellomstore virksomheter.

Følgende spørsmål ønskes besvart;

  • Hvordan tilrettelegge for utvikling av sterkere næringsklynger og – nettverk i nordområdene? Barrierer og mulige tiltak ønskes beskrevet.
  • Hvordan tilrettelegge for utvikling av flere og bedre forsknings- og innovasjonsprosjekter samt større samarbeidsprosjekter? Barrierer og mulige tiltak ønskes beskrevet.
  • Plan for formidling som skal sikre at resultatene og kunnskap tatt frem i prosjektet blir tatt i bruk.

Det er forskningsinstitusjoner, eller bedrifter med høy forskningsgrad som kan by på dette anbudet.

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen