Utlysning av bedriftsnettverksmidler i N2

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Gjennom virkemidlene i N2 ønsker eierne i N2 at klynger og nettverk samt deres
medlemsbedrifter skal få tilgang på utviklingsmidler for å legge til rette for utvikling.
Virkemidlene i N2 skal fokusere på å heve nordnorske bedrifter høyere opp i verdikjeden.
De søkbare midlene i denne utlysningen utgjør inntil kr. 12.000 000,- fordelt over perioden
2019-2021.
Denne utlysningen gjelder følgende hovedaktiviteter i N2:
• Hovedaktivitet 2.1: Utlysning av finansiering, nye bedriftsnettverk, begge segment
(Sjømat, reiseliv- og opplevelsesnæringen samt tilstøtende næringer)
Bedrifter i Nord-Norge som støtter opp om N2 sitt formål i prosjektbeskrivelsen søker via
Innovasjon Norge Nordland og Arktis. Hensikten med bedriftsnettverksordningen er å utvikle
en felles forretningsmodell for nettverket av bedrifter.
 
Styringsgruppen N2 har gitt følgende føringer for bruk av bedriftsnettverksmidlene i N2:
Innovasjon Norge skal som utgangspunkt benytte N2 sine nettverksmidler for å finansiere klynger og nettverk som har et samarbeid på tvers av geografi og/eller bransje. I tilfeller hvor det søkes midler om å etablere nye klynger og nettverk kan N2 sine nettverksmidler benyttes dersom søkers nettverk ikke er i et geografisk område, eller har et faglig fokus som gjør samarbeid med eksisterende klynger og nettverk lite hensiktsmessig. Det vil si at N2s nettverksmidler er supplerende til Innovasjon Norges eksisterende nettverksmidler, og vi ønsker særlig å få opp nye bedriftsklynger og nettverk der det i dag mangler.
 
Spørsmål angående utlysningen? Kontakt;
Prosjektleder i N2: Jørgen Bratting, 951 14 211
Innovasjon Norge: Heidi Therese Thommesen, Norge, 976 20 979

 

Få siste nytt først

Få siste oppdatering direkte på din e-post

Rull til toppen